image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CƠ SỞ
Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản bạn sẽ được dùng trên 2 nền tảng App và Web StockTraders. Đây là chính sách hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới
Gói mặc định
Gói miễn phí
Gói tuỳ chọn
TÙY CHỌN TÍNH NĂNG VÀ TỰ TẠO GÓI DỊCH VỤ
XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Báo sóng thị trường
200,000 vnd
200,000 vnd
Dò sóng thị trường cơ bản
200,000 vnd
200,000 vnd
150,000 vnd
40,000 vnd
Dò Sóng Thị Trường Chuyên Sâu
100,000 vnd
100,000 vnd
100,000 vnd
100,000 vnd
TÍN HIỆU GIAO DỊCH
Khuyến nghị giao dịch
500,000 vnd
500,000 vnd
Chi tiết khuyến nghị giao dịch
200,000 vnd
Lịch sử khuyến nghị giao dịch
300,000 vnd
300,000 vnd
300,000 vnd
PHÂN TÍCH VÀ QUẢN TRỊ DANH MỤC
Kiểm định hiệu quả hệ thống
100,000 vnd
100,000 vnd
100,000 vnd
Phân tích cổ phiếu và ngành
500,000 vnd
Quản lý danh mục đầu tư
500,000 vnd
Biểu đồ
200,000 vnd
Chi tiết sóng ngành
1,000,000 vnd
Tổng quan sóng ngành
990,000 vnd
Đã chọn
0 TÍNH NĂNG (Chọn lại)
0 VND
THỜI HẠN GÓI DỊCH VỤ