image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
13:21
Tuesday, 17 May
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
SSI khuyến nghị mua 20% giá 28.75
AI STOCKTRADERS
13:09
BSI khuyến nghị mua 30% giá 22.80
AI STOCKTRADERS
10:27
DCM khuyến nghị mua 30% giá 25.45
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
FIT khuyến nghị bán 30% giá 8.92
14:12 | 17/05/2022
APG khuyến nghị mua 50% giá 9.59
14:12 | 17/05/2022
TLG khuyến nghị mua 30% giá 42.38
14:10 | 17/05/2022
HPG khuyến nghị mua 20% giá 28.78
14:07 | 17/05/2022
DCL khuyến nghị mua 20% giá 27.00
14:02 | 17/05/2022
CRE khuyến nghị mua 50% giá 18.72
14:02 | 17/05/2022
KSB khuyến nghị bán 50% giá 32.35
13:55 | 17/05/2022
MPC khuyến nghị bán 50% giá 39.00
13:55 | 17/05/2022
CMX khuyến nghị mua 30% giá 15.63
13:54 | 17/05/2022
NBC khuyến nghị mua 50% giá 14.47
13:54 | 17/05/2022
CEO khuyến nghị mua 20% giá 37.10
13:51 | 17/05/2022
DDV khuyến nghị mua 30% giá 20.90
13:49 | 17/05/2022
MHC khuyến nghị bán 30% giá 6.60
13:46 | 17/05/2022
CTG khuyến nghị bán 30% giá 26.10
13:46 | 17/05/2022
NAB khuyến nghị mua 30% giá 15.20
13:46 | 17/05/2022
KDH khuyến nghị mua 30% giá 36.34
13:46 | 17/05/2022
CSV khuyến nghị mua 50% giá 38.83
13:46 | 17/05/2022
GAS khuyến nghị mua 30% giá 96.08
13:42 | 17/05/2022
TCM khuyến nghị mua 30% giá 49.71
13:40 | 17/05/2022
HAH khuyến nghị mua 30% giá 70.20
13:37 | 17/05/2022
PET khuyến nghị mua 30% giá 32.50
13:37 | 17/05/2022
BMP khuyến nghị mua 30% giá 53.20
13:34 | 17/05/2022
POW khuyến nghị bán 30% giá 12.40
13:32 | 17/05/2022
TPB khuyến nghị mua 50% giá 32.10
13:29 | 17/05/2022
TLD khuyến nghị bán 30% giá 6.66
13:27 | 17/05/2022
HAX khuyến nghị mua 30% giá 15.75
13:26 | 17/05/2022
TLH khuyến nghị bán 30% giá 11.30
13:21 | 17/05/2022
SSI khuyến nghị mua 20% giá 26.00
13:21 | 17/05/2022
TTF khuyến nghị bán 30% giá 9.13
13:19 | 17/05/2022
TSC khuyến nghị mua 30% giá 9.20
13:18 | 17/05/2022
DBC khuyến nghị mua 50% giá 20.98
13:18 | 17/05/2022
IDI khuyến nghị mua 20% giá 19.00
13:15 | 17/05/2022
HDG khuyến nghị mua 50% giá 33.75
13:15 | 17/05/2022
TCH khuyến nghị bán 30% giá 12.38
13:12 | 17/05/2022
GEX khuyến nghị mua 30% giá 20.03
13:11 | 17/05/2022
BSI khuyến nghị mua 30% giá 22.80
13:09 | 17/05/2022
OIL khuyến nghị mua 50% giá 12.89
13:09 | 17/05/2022
FTS khuyến nghị mua 30% giá 27.30
13:06 | 17/05/2022
PHR khuyến nghị mua 30% giá 57.00
13:06 | 17/05/2022
MSN khuyến nghị mua 30% giá 93.00
13:06 | 17/05/2022
VHM khuyến nghị mua 30% giá 63.16
13:06 | 17/05/2022
PC1 khuyến nghị mua 30% giá 30.25
13:04 | 17/05/2022
FCN khuyến nghị mua 30% giá 14.90
13:01 | 17/05/2022
FMC khuyến nghị bán 50% giá 49.95
11:28 | 17/05/2022
S99 khuyến nghị mua 30% giá 11.48
10:52 | 17/05/2022
CTI khuyến nghị mua 30% giá 13.70
10:52 | 17/05/2022
LDG khuyến nghị mua 30% giá 12.05
10:49 | 17/05/2022
NTL khuyến nghị mua 30% giá 24.15
10:49 | 17/05/2022
BCG khuyến nghị mua 30% giá 18.90
10:44 | 17/05/2022
GVR khuyến nghị mua 30% giá 21.85
10:41 | 17/05/2022
VPG khuyến nghị mua 30% giá 41.46
10:38 | 17/05/2022
DPM khuyến nghị mua 30% giá 40.94
10:38 | 17/05/2022
BVS khuyến nghị mua 30% giá 19.20
10:35 | 17/05/2022
VSC khuyến nghị mua 20% giá 36.18
10:30 | 17/05/2022
DCM khuyến nghị mua 30% giá 24.02
10:27 | 17/05/2022
ORS khuyến nghị mua 30% giá 16.00
10:20 | 17/05/2022
DXG khuyến nghị bán 50% giá 23.25
10:12 | 17/05/2022
PGB khuyến nghị mua 30% giá 20.00
10:12 | 17/05/2022
GMD khuyến nghị mua 30% giá 47.70
10:12 | 17/05/2022
DLG khuyến nghị mua 30% giá 4.62
10:09 | 17/05/2022
STB khuyến nghị mua 30% giá 19.80
10:09 | 17/05/2022
GEG khuyến nghị mua 50% giá 18.01
10:07 | 17/05/2022
HCM khuyến nghị mua 30% giá 21.50
09:57 | 17/05/2022
L14 khuyến nghị mua 50% giá 111.30
09:53 | 17/05/2022
ANV khuyến nghị mua 20% giá 36.80
09:53 | 17/05/2022
HSG khuyến nghị mua 20% giá 18.90
09:37 | 17/05/2022
VHC khuyến nghị mua 50% giá 75.90
09:31 | 17/05/2022
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
17/05/2022