image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
14:21
Friday, 26 November
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
GEX khuyến nghị bán 30% giá 41.84
AI STOCKTRADERS
14:12
SHS khuyến nghị bán 30% giá 51.94
AI STOCKTRADERS
10:08
IDI khuyến nghị bán 30% giá 24.20
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
VCB khuyến nghị bán 30% giá 80.94
14:21 | 26/11/2021
GEX khuyến nghị bán 30% giá 41.84
14:21 | 26/11/2021
LPB khuyến nghị mua 30% giá 23.90
14:20 | 26/11/2021
MBB khuyến nghị mua 30% giá 30.40
14:20 | 26/11/2021
BVS khuyến nghị bán 30% giá 42.38
14:17 | 26/11/2021
NKG khuyến nghị bán 30% giá 43.10
14:17 | 26/11/2021
TCD khuyến nghị bán 30% giá 20.98
14:17 | 26/11/2021
HCM khuyến nghị bán 30% giá 48.00
14:17 | 26/11/2021
VNM khuyến nghị bán 30% giá 86.26
14:17 | 26/11/2021
VGS khuyến nghị bán 50% giá 46.98
14:12 | 26/11/2021
ACB khuyến nghị bán 30% giá 34.75
14:12 | 26/11/2021
PLX khuyến nghị bán 50% giá 57.20
14:12 | 26/11/2021
HAP khuyến nghị bán 30% giá 16.14
14:12 | 26/11/2021
HPG khuyến nghị bán 30% giá 49.25
14:12 | 26/11/2021
TTF khuyến nghị bán 30% giá 11.80
14:12 | 26/11/2021
TSC khuyến nghị bán 30% giá 17.15
14:12 | 26/11/2021
VJC khuyến nghị bán 30% giá 128.30
14:12 | 26/11/2021
CTG khuyến nghị bán 30% giá 33.68
14:12 | 26/11/2021
BCC khuyến nghị bán 30% giá 26.50
14:12 | 26/11/2021
VND khuyến nghị bán 30% giá 78.60
14:12 | 26/11/2021
PNJ khuyến nghị bán 30% giá 102.50
14:12 | 26/11/2021
KBC khuyến nghị bán 50% giá 48.80
14:12 | 26/11/2021
DGC khuyến nghị bán 30% giá 163.50
14:12 | 26/11/2021
HT1 khuyến nghị bán 30% giá 24.51
14:12 | 26/11/2021
SSI khuyến nghị bán 30% giá 54.10
14:12 | 26/11/2021
SHS khuyến nghị bán 30% giá 51.94
14:12 | 26/11/2021
APS khuyến nghị bán 30% giá 51.90
14:12 | 26/11/2021
SAB khuyến nghị mua 30% giá 157.96
14:11 | 26/11/2021
FTS khuyến nghị mua 50% giá 73.70
14:11 | 26/11/2021
BID khuyến nghị mua 30% giá 35.91
14:11 | 26/11/2021
VEA khuyến nghị mua 30% giá 47.50
14:11 | 26/11/2021
MST khuyến nghị mua 30% giá 17.60
14:11 | 26/11/2021
NDN khuyến nghị mua 30% giá 24.50
14:11 | 26/11/2021
APG khuyến nghị mua 30% giá 18.09
14:11 | 26/11/2021
VIB khuyến nghị mua 30% giá 45.00
14:11 | 26/11/2021
STB khuyến nghị bán 50% giá 30.95
11:24 | 26/11/2021
VRE khuyến nghị bán 30% giá 30.80
11:08 | 26/11/2021
HSG khuyến nghị mua 30% giá 40.35
10:50 | 26/11/2021
HAX khuyến nghị mua 20% giá 28.75
10:44 | 26/11/2021
TLH khuyến nghị mua 20% giá 21.70
10:30 | 26/11/2021
IDI khuyến nghị bán 30% giá 24.20
10:08 | 26/11/2021
VPB khuyến nghị bán 50% giá 38.40
09:57 | 26/11/2021
ITA khuyến nghị mua 30% giá 11.95
09:48 | 26/11/2021
VIC khuyến nghị mua 30% giá 98.40
09:31 | 26/11/2021
DCL khuyến nghị mua 30% giá 42.70
09:22 | 26/11/2021
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
26/11/2021