image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
10:42
Wednesday, 16 November
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
MBB khuyến nghị mua 30% giá 13.60
AI STOCKTRADERS
10:42
TCB khuyến nghị mua 30% giá 19.35
AI STOCKTRADERS
10:36
CEO khuyến nghị mua 30% giá 7.70
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
MSR khuyến nghị mua 50% giá 9.20
14:22 | 16/11/2022
VHM khuyến nghị mua 30% giá 45.00
14:16 | 16/11/2022
BID khuyến nghị mua 50% giá 35.70
14:11 | 16/11/2022
KBC khuyến nghị mua 50% giá 15.70
14:11 | 16/11/2022
VSC khuyến nghị mua 50% giá 32.50
14:08 | 16/11/2022
MST khuyến nghị mua 30% giá 4.50
13:42 | 16/11/2022
MHC khuyến nghị mua 30% giá 3.90
13:31 | 16/11/2022
TDH khuyến nghị mua 30% giá 2.60
13:31 | 16/11/2022
BMI khuyến nghị mua 50% giá 17.30
13:28 | 16/11/2022
REE khuyến nghị mua 50% giá 66.02
13:21 | 16/11/2022
GEX khuyến nghị mua 30% giá 12.20
13:18 | 16/11/2022
BCM khuyến nghị mua 50% giá 71.40
13:15 | 16/11/2022
SZC khuyến nghị mua 50% giá 23.00
13:15 | 16/11/2022
VHC khuyến nghị mua 30% giá 72.60
13:07 | 16/11/2022
MSH khuyến nghị mua 30% giá 32.89
13:07 | 16/11/2022
VPG khuyến nghị mua 30% giá 14.80
13:07 | 16/11/2022
KSB khuyến nghị bán 30% giá 12.05
12:59 | 16/11/2022
GAS khuyến nghị mua 30% giá 115.50
11:30 | 16/11/2022
PVS khuyến nghị mua 30% giá 17.10
11:15 | 16/11/2022
LPB khuyến nghị mua 50% giá 8.52
11:04 | 16/11/2022
MIG khuyến nghị mua 30% giá 12.35
10:56 | 16/11/2022
IDC khuyến nghị mua 50% giá 26.30
10:53 | 16/11/2022
ASM khuyến nghị mua 30% giá 6.79
10:53 | 16/11/2022
SSI khuyến nghị mua 30% giá 14.70
10:53 | 16/11/2022
SSB khuyến nghị mua 30% giá 29.00
10:53 | 16/11/2022
KDH khuyến nghị mua 30% giá 18.95
10:53 | 16/11/2022
CTI khuyến nghị mua 30% giá 10.50
10:53 | 16/11/2022
IJC khuyến nghị mua 30% giá 8.75
10:53 | 16/11/2022
D2D khuyến nghị mua 50% giá 18.45
10:53 | 16/11/2022
POW khuyến nghị mua 30% giá 9.47
10:50 | 16/11/2022
VCS khuyến nghị mua 30% giá 33.83
10:50 | 16/11/2022
DPG khuyến nghị mua 30% giá 18.50
10:50 | 16/11/2022
MSB khuyến nghị mua 50% giá 10.90
10:50 | 16/11/2022
DCM khuyến nghị mua 30% giá 24.30
10:50 | 16/11/2022
VCI khuyến nghị bán 30% giá 16.34
10:49 | 16/11/2022
CTS khuyến nghị bán 30% giá 7.35
10:49 | 16/11/2022
GEG khuyến nghị mua 30% giá 9.50
10:48 | 16/11/2022
PHR khuyến nghị mua 30% giá 30.63
10:48 | 16/11/2022
VPB khuyến nghị mua 30% giá 14.30
10:48 | 16/11/2022
CII khuyến nghị mua 30% giá 10.40
10:48 | 16/11/2022
VCG khuyến nghị mua 30% giá 11.80
10:45 | 16/11/2022
SHB khuyến nghị mua 30% giá 7.64
10:45 | 16/11/2022
ACB khuyến nghị mua 50% giá 19.20
10:45 | 16/11/2022
MBS khuyến nghị mua 30% giá 9.00
10:45 | 16/11/2022
HDG khuyến nghị mua 30% giá 23.00
10:45 | 16/11/2022
CSV khuyến nghị mua 30% giá 21.48
10:45 | 16/11/2022
HCM khuyến nghị mua 30% giá 15.66
10:45 | 16/11/2022
TCB khuyến nghị mua 30% giá 19.35
10:42 | 16/11/2022
TPB khuyến nghị mua 30% giá 17.35
10:42 | 16/11/2022
MBB khuyến nghị mua 30% giá 13.60
10:42 | 16/11/2022
SHS khuyến nghị mua 30% giá 5.30
10:40 | 16/11/2022
CEO khuyến nghị mua 30% giá 7.70
10:36 | 16/11/2022
VIX khuyến nghị mua 30% giá 5.11
10:33 | 16/11/2022
TCH khuyến nghị mua 30% giá 4.94
10:31 | 16/11/2022
AAA khuyến nghị mua 30% giá 5.43
10:31 | 16/11/2022
HT1 khuyến nghị mua 30% giá 6.96
10:25 | 16/11/2022
BVH khuyến nghị mua 30% giá 38.67
10:15 | 16/11/2022
GIL khuyến nghị bán 20% giá 17.45
09:59 | 16/11/2022
PNJ khuyến nghị mua 30% giá 71.25
09:58 | 16/11/2022
VGI khuyến nghị bán 30% giá 15.20
09:44 | 16/11/2022
HDC khuyến nghị mua 30% giá 26.50
09:42 | 16/11/2022
NLG khuyến nghị mua 30% giá 16.43
09:38 | 16/11/2022
TNG khuyến nghị mua 30% giá 8.65
09:36 | 16/11/2022
VCB khuyến nghị bán 30% giá 71.80
09:30 | 16/11/2022
FPT khuyến nghị bán 30% giá 61.40
09:30 | 16/11/2022
FCN khuyến nghị mua 30% giá 5.80
09:22 | 16/11/2022
BSI khuyến nghị mua 30% giá 11.25
09:20 | 16/11/2022
MPC khuyến nghị mua 30% giá 14.96
09:07 | 16/11/2022
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
16/11/2022