image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
13:39
Wednesday, 01 November
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
MBB khuyến nghị bán 30% giá 17.15
AI STOCKTRADERS
13:04
ACB khuyến nghị bán 30% giá 21.55
AI STOCKTRADERS
10:26
TCB khuyến nghị mua 30% giá 27.95
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
 
Tín hiệu
PVS khuyến nghị mua 30% giá 33.30
14:22 | 01/11/2023
MSR khuyến nghị mua 30% giá 13.60
14:22 | 01/11/2023
VNM khuyến nghị mua 30% giá 69.11
14:22 | 01/11/2023
NVL khuyến nghị bán 30% giá 12.80
14:20 | 01/11/2023
LPB khuyến nghị bán 30% giá 15.05
14:20 | 01/11/2023
BSI khuyến nghị mua 30% giá 32.85
14:19 | 01/11/2023
FPT khuyến nghị mua 20% giá 84.20
14:19 | 01/11/2023
PHR khuyến nghị bán 30% giá 42.55
14:13 | 01/11/2023
OIL khuyến nghị bán 30% giá 9.80
14:13 | 01/11/2023
HSG khuyến nghị bán 30% giá 16.91
14:13 | 01/11/2023
IDJ khuyến nghị mua 30% giá 5.16
14:11 | 01/11/2023
FRT khuyến nghị mua 30% giá 87.00
14:11 | 01/11/2023
TDC khuyến nghị mua 30% giá 8.45
14:11 | 01/11/2023
ORS khuyến nghị mua 30% giá 12.16
14:11 | 01/11/2023
NLG khuyến nghị mua 30% giá 30.30
14:11 | 01/11/2023
VRE khuyến nghị mua 20% giá 22.25
14:07 | 01/11/2023
SBT khuyến nghị mua 30% giá 12.56
14:07 | 01/11/2023
PET khuyến nghị mua 30% giá 20.80
14:00 | 01/11/2023
ITC khuyến nghị mua 30% giá 8.11
13:57 | 01/11/2023
NDN khuyến nghị bán 30% giá 8.80
13:55 | 01/11/2023
HTN khuyến nghị bán 30% giá 13.80
13:52 | 01/11/2023
BCC khuyến nghị mua 30% giá 8.00
13:51 | 01/11/2023
GEX khuyến nghị mua 30% giá 17.50
13:51 | 01/11/2023
MSB khuyến nghị bán 30% giá 12.23
13:45 | 01/11/2023
MBB khuyến nghị bán 30% giá 17.15
13:39 | 01/11/2023
FMC khuyến nghị mua 30% giá 39.82
13:34 | 01/11/2023
HUT khuyến nghị bán 30% giá 16.75
13:31 | 01/11/2023
LSS khuyến nghị bán 30% giá 9.09
13:31 | 01/11/2023
BVS khuyến nghị bán 30% giá 20.96
13:31 | 01/11/2023
TLG khuyến nghị bán 30% giá 49.05
13:27 | 01/11/2023
HDB khuyến nghị bán 30% giá 17.20
13:22 | 01/11/2023
HPG khuyến nghị bán 30% giá 23.25
13:22 | 01/11/2023
VIB khuyến nghị bán 30% giá 16.85
13:18 | 01/11/2023
ACB khuyến nghị bán 30% giá 21.55
13:04 | 01/11/2023
IJC khuyến nghị mua 30% giá 10.28
13:03 | 01/11/2023
SHB khuyến nghị bán 30% giá 10.25
11:30 | 01/11/2023
MBS khuyến nghị mua 30% giá 16.70
11:28 | 01/11/2023
LDG khuyến nghị mua 30% giá 3.36
11:04 | 01/11/2023
TCH khuyến nghị mua 30% giá 10.35
10:59 | 01/11/2023
QNS khuyến nghị mua 30% giá 41.62
10:59 | 01/11/2023
FTS khuyến nghị mua 30% giá 23.41
10:59 | 01/11/2023
KBC khuyến nghị mua 30% giá 26.80
10:59 | 01/11/2023
DBC khuyến nghị mua 30% giá 18.15
10:59 | 01/11/2023
HQC khuyến nghị mua 30% giá 2.99
10:59 | 01/11/2023
PVT khuyến nghị mua 30% giá 20.25
10:52 | 01/11/2023
DGW khuyến nghị mua 30% giá 41.20
10:52 | 01/11/2023
VND khuyến nghị mua 30% giá 16.65
10:45 | 01/11/2023
JVC khuyến nghị mua 30% giá 2.90
10:37 | 01/11/2023
HCM khuyến nghị mua 30% giá 17.22
10:37 | 01/11/2023
SSI khuyến nghị mua 30% giá 26.05
10:30 | 01/11/2023
TCB khuyến nghị mua 30% giá 27.09
10:26 | 01/11/2023
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
01/11/2023