image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
14:06
Tuesday, 15 March
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
BFC khuyến nghị mua 30% giá 39.50
AI STOCKTRADERS
13:46
DPM khuyến nghị mua 50% giá 60.40
AI STOCKTRADERS
11:15
DCM khuyến nghị mua 50% giá 41.65
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
QNS khuyến nghị mua 30% giá 45.55
14:25 | 15/03/2022
TCM khuyến nghị bán 30% giá 70.50
14:22 | 15/03/2022
TDH khuyến nghị bán 30% giá 11.15
14:19 | 15/03/2022
PVS khuyến nghị mua 30% giá 34.80
14:18 | 15/03/2022
HVN khuyến nghị bán 20% giá 26.20
14:15 | 15/03/2022
BCM khuyến nghị mua 30% giá 71.90
14:12 | 15/03/2022
SHS khuyến nghị mua 30% giá 26.84
14:06 | 15/03/2022
BFC khuyến nghị mua 30% giá 39.50
14:06 | 15/03/2022
LTG khuyến nghị bán 30% giá 40.50
14:03 | 15/03/2022
BVH khuyến nghị mua 30% giá 55.10
14:02 | 15/03/2022
VND khuyến nghị mua 30% giá 31.94
14:02 | 15/03/2022
PET khuyến nghị bán 30% giá 49.50
13:59 | 15/03/2022
DGW khuyến nghị mua 30% giá 112.90
13:58 | 15/03/2022
VCB khuyến nghị mua 30% giá 81.30
13:58 | 15/03/2022
POW khuyến nghị mua 30% giá 16.00
13:55 | 15/03/2022
LAS khuyến nghị bán 30% giá 20.50
13:53 | 15/03/2022
PHR khuyến nghị mua 30% giá 76.00
13:52 | 15/03/2022
DVN khuyến nghị mua 30% giá 23.80
13:52 | 15/03/2022
DPM khuyến nghị mua 50% giá 60.40
13:46 | 15/03/2022
VGI khuyến nghị bán 30% giá 31.50
13:41 | 15/03/2022
NVL khuyến nghị bán 30% giá 75.60
13:37 | 15/03/2022
GEX khuyến nghị mua 30% giá 37.50
13:37 | 15/03/2022
EIB khuyến nghị bán 50% giá 36.95
13:28 | 15/03/2022
ANV khuyến nghị bán 50% giá 39.80
13:28 | 15/03/2022
VJC khuyến nghị mua 50% giá 147.30
13:27 | 15/03/2022
LHG khuyến nghị mua 30% giá 49.40
13:27 | 15/03/2022
KDH khuyến nghị mua 30% giá 50.20
13:27 | 15/03/2022
DGC khuyến nghị bán 30% giá 178.00
13:18 | 15/03/2022
BID khuyến nghị mua 30% giá 41.85
13:14 | 15/03/2022
S99 khuyến nghị mua 30% giá 19.30
13:14 | 15/03/2022
VCG khuyến nghị mua 30% giá 42.08
13:11 | 15/03/2022
ITA khuyến nghị mua 30% giá 15.40
13:11 | 15/03/2022
CTR khuyến nghị mua 30% giá 93.80
11:30 | 15/03/2022
GMD khuyến nghị bán 30% giá 50.40
11:27 | 15/03/2022
BCC khuyến nghị bán 30% giá 24.70
11:27 | 15/03/2022
ORS khuyến nghị bán 30% giá 27.50
11:16 | 15/03/2022
DCM khuyến nghị mua 50% giá 41.65
11:15 | 15/03/2022
CSV khuyến nghị mua 30% giá 52.30
11:12 | 15/03/2022
TSC khuyến nghị bán 30% giá 15.86
10:52 | 15/03/2022
HTN khuyến nghị mua 20% giá 46.85
10:41 | 15/03/2022
HBC khuyến nghị mua 30% giá 27.10
10:30 | 15/03/2022
SCI khuyến nghị bán 30% giá 26.00
10:24 | 15/03/2022
BWE khuyến nghị mua 30% giá 45.90
10:18 | 15/03/2022
TPB khuyến nghị bán 20% giá 39.80
10:04 | 15/03/2022
KLB khuyến nghị bán 30% giá 38.00
10:04 | 15/03/2022
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
15/03/2022