image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
01:50
Wednesday, 28 April
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
TSC khuyến nghị mua 50% giá 10.10
AI STOCKTRADERS
10:18
STB khuyến nghị mua 50% giá 23.72
AI STOCKTRADERS
10:06
ART khuyến nghị mua 30% giá 8.30
AI STOCKTRADERS
10:04
PVD khuyến nghị mua 50% giá 19.10
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
GAS khuyến nghị mua 50% giá 79.01
14:25 | 28/04/2021
FMC khuyến nghị mua 50% giá 31.00
14:22 | 28/04/2021
SZC khuyến nghị mua 20% giá 34.90
14:15 | 28/04/2021
BFC khuyến nghị mua 50% giá 19.89
14:06 | 28/04/2021
FRT khuyến nghị mua 30% giá 27.50
14:05 | 28/04/2021
VGC khuyến nghị mua 30% giá 34.39
14:03 | 28/04/2021
CRE khuyến nghị mua 30% giá 36.85
14:02 | 28/04/2021
GIL khuyến nghị mua 30% giá 70.82
14:02 | 28/04/2021
HAR khuyến nghị mua 30% giá 5.70
14:02 | 28/04/2021
ROS khuyến nghị mua 30% giá 6.28
14:02 | 28/04/2021
VIX khuyến nghị mua 30% giá 34.25
14:02 | 28/04/2021
VND khuyến nghị mua 30% giá 22.56
14:02 | 28/04/2021
TSC khuyến nghị mua 50% giá 10.10
13:50 | 28/04/2021
MBB khuyến nghị mua 50% giá 22.48
13:45 | 28/04/2021
MSH khuyến nghị mua 50% giá 49.28
13:19 | 28/04/2021
KSB khuyến nghị mua 50% giá 25.61
13:16 | 28/04/2021
S99 khuyến nghị mua 50% giá 25.20
13:10 | 28/04/2021
BVS khuyến nghị mua 50% giá 20.50
10:51 | 28/04/2021
QNS khuyến nghị mua 30% giá 40.10
10:45 | 28/04/2021
VCI khuyến nghị mua 50% giá 29.36
10:45 | 28/04/2021
AAA khuyến nghị mua 50% giá 17.15
10:34 | 28/04/2021
DGC khuyến nghị mua 30% giá 61.33
10:30 | 28/04/2021
HHS khuyến nghị mua 50% giá 6.90
10:30 | 28/04/2021
OGC khuyến nghị mua 50% giá 6.50
10:27 | 28/04/2021
HNG khuyến nghị mua 50% giá 11.45
10:26 | 28/04/2021
TLG khuyến nghị mua 50% giá 33.60
10:25 | 28/04/2021
DAH khuyến nghị mua 50% giá 8.23
10:21 | 28/04/2021
CEO khuyến nghị mua 50% giá 9.80
10:20 | 28/04/2021
STB khuyến nghị mua 50% giá 23.72
10:18 | 28/04/2021
CTS khuyến nghị mua 50% giá 14.90
10:16 | 28/04/2021
FCN khuyến nghị mua 50% giá 12.35
10:09 | 28/04/2021
TIP khuyến nghị mua 50% giá 41.50
10:07 | 28/04/2021
VDS khuyến nghị mua 50% giá 13.38
10:07 | 28/04/2021
ART khuyến nghị mua 30% giá 8.30
10:06 | 28/04/2021
AST khuyến nghị mua 50% giá 54.60
10:04 | 28/04/2021
BVH khuyến nghị mua 50% giá 57.00
10:04 | 28/04/2021
DBC khuyến nghị mua 50% giá 48.97
10:04 | 28/04/2021
DRH khuyến nghị mua 50% giá 10.00
10:04 | 28/04/2021
PVD khuyến nghị mua 50% giá 19.10
10:04 | 28/04/2021
PVS khuyến nghị mua 50% giá 19.90
10:04 | 28/04/2021
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
28/04/2021