image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Hotline: 0918939986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
10:58
Thursday, 23 September
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
DRH khuyến nghị mua 30% giá 14.80
AI STOCKTRADERS
09:52
JVC khuyến nghị bán 50% giá 8.30
AI STOCKTRADERS
09:31
TDH khuyến nghị bán 30% giá 14.00
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
Tín hiệu
QNS khuyến nghị mua 30% giá 54.00
14:24 | 23/09/2021
HDG khuyến nghị bán 30% giá 59.00
14:21 | 23/09/2021
SZC khuyến nghị bán 30% giá 48.55
14:21 | 23/09/2021
LTG khuyến nghị bán 30% giá 37.98
14:17 | 23/09/2021
HBC khuyến nghị mua 30% giá 14.85
14:08 | 23/09/2021
SCR khuyến nghị mua 30% giá 13.25
14:08 | 23/09/2021
EIB khuyến nghị bán 50% giá 24.40
14:06 | 23/09/2021
MBB khuyến nghị bán 30% giá 28.05
14:06 | 23/09/2021
BFC khuyến nghị bán 30% giá 33.20
14:03 | 23/09/2021
PLX khuyến nghị bán 50% giá 50.40
14:03 | 23/09/2021
STB khuyến nghị bán 30% giá 26.95
14:00 | 23/09/2021
DBC khuyến nghị bán 50% giá 62.72
13:54 | 23/09/2021
VEA khuyến nghị bán 20% giá 41.73
13:51 | 23/09/2021
NAB khuyến nghị mua 30% giá 21.00
13:47 | 23/09/2021
VNM khuyến nghị mua 50% giá 91.20
13:43 | 23/09/2021
LPB khuyến nghị bán 50% giá 22.40
13:38 | 23/09/2021
PVS khuyến nghị mua 50% giá 27.66
13:37 | 23/09/2021
BMP khuyến nghị bán 30% giá 53.90
13:34 | 23/09/2021
AGR khuyến nghị bán 50% giá 17.35
13:27 | 23/09/2021
PVD khuyến nghị bán 30% giá 21.70
13:23 | 23/09/2021
BVB khuyến nghị mua 30% giá 22.00
13:19 | 23/09/2021
PVT khuyến nghị bán 30% giá 22.87
13:10 | 23/09/2021
HCM khuyến nghị mua 50% giá 41.65
13:01 | 23/09/2021
BVH khuyến nghị bán 30% giá 57.48
13:00 | 23/09/2021
GAS khuyến nghị mua 50% giá 89.70
11:18 | 23/09/2021
S99 khuyến nghị mua 30% giá 19.50
11:12 | 23/09/2021
DRH khuyến nghị mua 30% giá 14.80
10:58 | 23/09/2021
HUT khuyến nghị bán 30% giá 10.30
10:57 | 23/09/2021
TNG khuyến nghị bán 50% giá 26.78
10:57 | 23/09/2021
CSV khuyến nghị bán 50% giá 69.60
10:52 | 23/09/2021
BCG khuyến nghị bán 30% giá 19.00
10:51 | 23/09/2021
VIB khuyến nghị mua 30% giá 37.85
10:47 | 23/09/2021
DGC khuyến nghị bán 50% giá 170.20
10:46 | 23/09/2021
BWE khuyến nghị bán 30% giá 41.80
10:42 | 23/09/2021
DLG khuyến nghị bán 30% giá 4.15
10:38 | 23/09/2021
HAP khuyến nghị bán 50% giá 14.75
10:35 | 23/09/2021
ELC khuyến nghị bán 50% giá 25.00
10:34 | 23/09/2021
IDI khuyến nghị bán 50% giá 7.81
10:34 | 23/09/2021
LDG khuyến nghị bán 30% giá 7.77
10:26 | 23/09/2021
TLD khuyến nghị mua 30% giá 7.53
10:23 | 23/09/2021
LSS khuyến nghị bán 30% giá 16.30
10:21 | 23/09/2021
HQC khuyến nghị bán 30% giá 4.22
10:17 | 23/09/2021
OGC khuyến nghị bán 50% giá 7.30
10:17 | 23/09/2021
TCH khuyến nghị mua 50% giá 17.50
10:17 | 23/09/2021
HAG khuyến nghị bán 30% giá 5.48
10:14 | 23/09/2021
MWG khuyến nghị bán 20% giá 129.30
10:10 | 23/09/2021
NTL khuyến nghị mua 50% giá 36.25
10:08 | 23/09/2021
SCI khuyến nghị mua 30% giá 35.80
09:59 | 23/09/2021
IJC khuyến nghị mua 30% giá 30.35
09:53 | 23/09/2021
JVC khuyến nghị bán 50% giá 8.30
09:52 | 23/09/2021
ITA khuyến nghị bán 50% giá 8.49
09:50 | 23/09/2021
VGC khuyến nghị mua 30% giá 36.50
09:49 | 23/09/2021
HTN khuyến nghị bán 30% giá 46.20
09:38 | 23/09/2021
AMD khuyến nghị mua 30% giá 5.60
09:38 | 23/09/2021
TDH khuyến nghị bán 30% giá 14.00
09:31 | 23/09/2021
NHH khuyến nghị mua 50% giá 38.90
09:30 | 23/09/2021
HHS khuyến nghị bán 50% giá 7.40
09:26 | 23/09/2021
KLF khuyến nghị bán 50% giá 5.60
09:22 | 23/09/2021
HAI khuyến nghị bán 30% giá 5.32
09:21 | 23/09/2021
ROS khuyến nghị bán 50% giá 6.07
09:21 | 23/09/2021
TTF khuyến nghị bán 50% giá 8.11
09:17 | 23/09/2021
KLB khuyến nghị mua 30% giá 20.67
09:16 | 23/09/2021
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
23/09/2021