image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
13:33
Tuesday, 22 August
AI STOCKTRADERS
Bây giờ
HCM khuyến nghị mua 20% giá 28.40
AI STOCKTRADERS
13:29
SHS khuyến nghị mua 20% giá 16.00
AI STOCKTRADERS
13:29
VND khuyến nghị mua 50% giá 20.55
Các tín hiệu giao dịch
trong phiên ngày
Bấm để chọn ngày khác
Hệ thống xác nhận khuyến nghị giao dịch dựa trên triết lý đầu tư StockTraders và Robot 4.0
Hệ thống Robot khuyến nghị mua bán cổ phiếu phân tích khoảng hơn 100 mã với tiêu chí đầu vào khắt khe hơn nhiều so với Danh mục dò sóng và số lượng này có thể biến động tuỳ theo xu hướng thị trường
Tín hiệu khuyến nghị vào sự thay đổi cung cầu đang diễn ra trên thị trường diễn ra trên thị trường hiện tại và hành vi giao dịch của toàn nhà đầu tư trong quá khứ. Với thuật toán độc quyền và sử dụng máy học dữ liệu StockTraders có thể kiểm soát được xác suất ra quyết định có cao hay không để từ đó có thể đánh giá được độ tin cậy trên mỗi lệnh mua vào.
Tải App StockTraders và đăng ký dùng thử để xem Realtime
 
Tín hiệu
LDG khuyến nghị mua 50% giá 5.21
14:20 | 22/08/2023
PPC khuyến nghị mua 30% giá 13.26
14:14 | 22/08/2023
OIL khuyến nghị mua 30% giá 10.22
14:12 | 22/08/2023
GEX khuyến nghị mua 50% giá 20.85
14:10 | 22/08/2023
VDS khuyến nghị mua 50% giá 15.75
14:02 | 22/08/2023
DGC khuyến nghị mua 50% giá 70.00
13:59 | 22/08/2023
BCM khuyến nghị mua 50% giá 66.39
13:58 | 22/08/2023
NAB khuyến nghị mua 50% giá 12.10
13:58 | 22/08/2023
ORS khuyến nghị mua 50% giá 16.10
13:45 | 22/08/2023
KHG khuyến nghị mua 30% giá 7.00
13:41 | 22/08/2023
DBC khuyến nghị mua 30% giá 22.60
13:40 | 22/08/2023
DHC khuyến nghị mua 30% giá 37.86
13:36 | 22/08/2023
VCG khuyến nghị mua 50% giá 25.50
13:33 | 22/08/2023
CTS khuyến nghị mua 20% giá 24.05
13:33 | 22/08/2023
HCM khuyến nghị mua 20% giá 28.40
13:33 | 22/08/2023
VGC khuyến nghị mua 30% giá 41.98
13:32 | 22/08/2023
SHS khuyến nghị mua 20% giá 16.00
13:29 | 22/08/2023
MWG khuyến nghị mua 50% giá 49.10
13:29 | 22/08/2023
DGW khuyến nghị mua 50% giá 49.67
13:29 | 22/08/2023
VND khuyến nghị mua 50% giá 20.55
13:29 | 22/08/2023
VNM khuyến nghị mua 30% giá 72.30
13:29 | 22/08/2023
AGR khuyến nghị mua 20% giá 14.22
13:29 | 22/08/2023
VIX khuyến nghị mua 30% giá 16.15
13:28 | 22/08/2023
SZC khuyến nghị mua 30% giá 33.70
13:27 | 22/08/2023
MBS khuyến nghị mua 50% giá 17.10
13:24 | 22/08/2023
CEO khuyến nghị bán 30% giá 24.70
13:21 | 22/08/2023
TCH khuyến nghị mua 50% giá 11.62
13:14 | 22/08/2023
IDC khuyến nghị mua 30% giá 41.88
13:12 | 22/08/2023
VJC khuyến nghị mua 30% giá 97.00
11:21 | 22/08/2023
D2D khuyến nghị mua 30% giá 29.00
10:54 | 22/08/2023
Chi tiết
Hệ thống đưa ra khuyến nghị giao dịch khi có sóng dự đoán
Thống kê tín hiệu phiên ngày
22/08/2023