image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
Công cụ hữu ích
cho nhà đầu tư ngắn hạn
Lợi nhuận 50 giá/tháng
Nhận khuyến nghị LongShort trực tuyến trong phiên
Thắng nhiều thua ít, Lợi nhuận đều đặn mỗi ngày
*Đăng ký dùng thử miễn phí đến ngày 15/03/2022
Hoạt động dựa trên trí tệ nhân tạo
Luôn ưu tiên hàng đầu về tự động cân đối tỉ trọng tại các vùng giá hợp lý để kiểm soát rủi ro trong giao dịch
Tín hiệu
Reset tín hiệu
VN30F1M khuyến nghị Long 40% tại giá ATC
14:30 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1508.30
14:00 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1509.00
13:30 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1502.90
13:05 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Short 30% tại giá 1504.50
13:00 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1506.90
11:15 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1508.90
11:05 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1509.00
11:00 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 30% tại giá 1509.50
10:55 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Short 30% tại giá 1516.00
10:25 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Long 10% tại giá 1515.10
09:15 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Short 50% tại giá 1516.10
09:05 | 22/02/2022
VN30F1M khuyến nghị Short 30% tại giá 1516.80
09:00 | 22/02/2022
Chi tiết
Tìm hiểu thêm reset tín hiệu và tất toán lệnh trong ngày
Thống kê tín hiệu phiên ngày
22/02/2022
Tín hiệu
Tỷ lệ
Giá
Giá bình quân
Tỉ trọng
Lãi/ Lỗ
Long
40%
1517.50
1511.22
0%
-25.13
Long
10%
1508.30
1511.22
40%
+2.92
Long
10%
1509.00
1511.22
50%
+2.22
Long
10%
1502.90
1511.22
60%
+8.32
Short
30%
1504.50
1511.22
70%
0
Long
10%
1506.90
1516.25
40%
+9.35
Long
10%
1508.90
1516.25
50%
+7.35
Long
10%
1509.00
1516.25
60%
+7.25
Long
30%
1509.50
1516.25
70%
+20.26
Short
30%
1516.00
1516.25
100%
0
Long
10%
1515.10
1516.36
70%
+1.26
Short
50%
1516.10
1516.36
80%
0
Short
30%
1516.80
1516.80
30%
0
+33.80