image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CƠ SỞ
Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản bạn sẽ được dùng trên 2 nền tảng App và Web StockTraders. Đây là chính sách hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới
Gói mặc định
Gói miễn phí
Gói tuỳ chọn
MIỄN PHÍ
14
/ngày
Khuyến nghị giao dịch
Khuyến nghị mua, bán cổ phiếu trực tuyến trong phiên. Robot sẽ tư vấn mã mua cụ thể, giá mua và tỉ trọng giải ngân theo từng đợt. Sau đó Robot sẽ theo dõi và đưa ra khuyến nghị bán chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời trước khi cổ phiếu chính thức đảo chiều.
Báo sóng thị trường
Phát hiện dấu hiệu thị trường tạo chân sóng là tính năng đặc biệt của hệ thống StockTraders, tín hiệu sẽ được nhắn qua điện thoại khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại để khởi tạo sóng mới.
Dò sóng thị trường cơ bản
Dò sóng thị trường: Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng biểu đồ hình tròn giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường chỉ trong 1 phút Cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng push notication qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày: Xem được tổng hợp tín hiệu về thị trường trong 3 ngày gần nhất Bài viết phân tích thị trường: Đọc các bài viết nhận định về thị trường, các chiến lược đầu tư theo trường phái Trading Journal
Chi tiết khuyến nghị giao dịch
Tính năng giúp xem chi tiết về giá cả, thanh khoản và tỉ trọng đang nắm giữ. Ngoài ra, còn xem được lịch sử khuyến nghị của cổ phiếu và kết nối trung gian đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư theo dõi
Dò Sóng Thị Trường Chuyên Sâu
Sở hữu thuật toán độc quyền bắt chân sóng và đỉnh sóng được đơn giản hoá bằng các bảng dữ liệu thống kê: Chờ mua, Mua, Chờ bán và Bán của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Chờ mua, Mua là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến. Chờ bán, Bán là dấu hiệu cho thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện.
Kiểm định hiệu quả hệ thống
Xem thống kê giao dịch của một mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác suất thành công của hệ thống khuyến nghị. Xem được cách giải ngân vào cổ phiếu theo từng lệnh tương ứng với số vốn đầu tư giả lập ban đầu để thấy được sự tăng trưởng tài sản qua thời gian.
Phân tích cổ phiếu và ngành
Chi tiết sóng ngành
Tổng quan sóng ngành
Mô tả
CƠ BẢN
2,990,000
/tháng
Khuyến nghị giao dịch
Khuyến nghị mua, bán cổ phiếu trực tuyến trong phiên. Robot sẽ tư vấn mã mua cụ thể, giá mua và tỉ trọng giải ngân theo từng đợt. Sau đó Robot sẽ theo dõi và đưa ra khuyến nghị bán chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời trước khi cổ phiếu chính thức đảo chiều.
Báo sóng thị trường
Phát hiện dấu hiệu thị trường tạo chân sóng là tính năng đặc biệt của hệ thống StockTraders, tín hiệu sẽ được nhắn qua điện thoại khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại để khởi tạo sóng mới.
Dò sóng thị trường cơ bản
Dò sóng thị trường: Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng biểu đồ hình tròn giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường chỉ trong 1 phút Cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng push notication qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày: Xem được tổng hợp tín hiệu về thị trường trong 3 ngày gần nhất Bài viết phân tích thị trường: Đọc các bài viết nhận định về thị trường, các chiến lược đầu tư theo trường phái Trading Journal
Chi tiết sóng ngành
TIÊU CHUẨN
3,190,000
/tháng
Khuyến nghị giao dịch
Khuyến nghị mua, bán cổ phiếu trực tuyến trong phiên. Robot sẽ tư vấn mã mua cụ thể, giá mua và tỉ trọng giải ngân theo từng đợt. Sau đó Robot sẽ theo dõi và đưa ra khuyến nghị bán chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời trước khi cổ phiếu chính thức đảo chiều.
Báo sóng thị trường
Phát hiện dấu hiệu thị trường tạo chân sóng là tính năng đặc biệt của hệ thống StockTraders, tín hiệu sẽ được nhắn qua điện thoại khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại để khởi tạo sóng mới.
Dò sóng thị trường cơ bản
Dò sóng thị trường: Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng biểu đồ hình tròn giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường chỉ trong 1 phút Cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng push notication qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày: Xem được tổng hợp tín hiệu về thị trường trong 3 ngày gần nhất Bài viết phân tích thị trường: Đọc các bài viết nhận định về thị trường, các chiến lược đầu tư theo trường phái Trading Journal
Chi tiết khuyến nghị giao dịch
Tính năng giúp xem chi tiết về giá cả, thanh khoản và tỉ trọng đang nắm giữ. Ngoài ra, còn xem được lịch sử khuyến nghị của cổ phiếu và kết nối trung gian đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư theo dõi
Chi tiết sóng ngành
nhiều người chọn
CHUYÊN NGHIỆP
5,780,000
/tháng
Khuyến nghị giao dịch
Khuyến nghị mua, bán cổ phiếu trực tuyến trong phiên. Robot sẽ tư vấn mã mua cụ thể, giá mua và tỉ trọng giải ngân theo từng đợt. Sau đó Robot sẽ theo dõi và đưa ra khuyến nghị bán chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời trước khi cổ phiếu chính thức đảo chiều.
Báo sóng thị trường
Phát hiện dấu hiệu thị trường tạo chân sóng là tính năng đặc biệt của hệ thống StockTraders, tín hiệu sẽ được nhắn qua điện thoại khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại để khởi tạo sóng mới.
Dò sóng thị trường cơ bản
Dò sóng thị trường: Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng biểu đồ hình tròn giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường chỉ trong 1 phút Cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng push notication qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày: Xem được tổng hợp tín hiệu về thị trường trong 3 ngày gần nhất Bài viết phân tích thị trường: Đọc các bài viết nhận định về thị trường, các chiến lược đầu tư theo trường phái Trading Journal
Chi tiết khuyến nghị giao dịch
Tính năng giúp xem chi tiết về giá cả, thanh khoản và tỉ trọng đang nắm giữ. Ngoài ra, còn xem được lịch sử khuyến nghị của cổ phiếu và kết nối trung gian đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư theo dõi
Dò Sóng Thị Trường Chuyên Sâu
Sở hữu thuật toán độc quyền bắt chân sóng và đỉnh sóng được đơn giản hoá bằng các bảng dữ liệu thống kê: Chờ mua, Mua, Chờ bán và Bán của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Chờ mua, Mua là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến. Chờ bán, Bán là dấu hiệu cho thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện.
Lịch sử khuyến nghị giao dịch
Xem được lịch sử khuyến nghị mua, bán và nắm giữ tổng hợp trong ngày và 30 ngày gần nhất.
Kiểm định hiệu quả hệ thống
Xem thống kê giao dịch của một mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác suất thành công của hệ thống khuyến nghị. Xem được cách giải ngân vào cổ phiếu theo từng lệnh tương ứng với số vốn đầu tư giả lập ban đầu để thấy được sự tăng trưởng tài sản qua thời gian.
Chi tiết sóng ngành
Tổng quan sóng ngành
Mô tả
CAO CẤP
6,980,000
/tháng
Khuyến nghị giao dịch
Khuyến nghị mua, bán cổ phiếu trực tuyến trong phiên. Robot sẽ tư vấn mã mua cụ thể, giá mua và tỉ trọng giải ngân theo từng đợt. Sau đó Robot sẽ theo dõi và đưa ra khuyến nghị bán chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời trước khi cổ phiếu chính thức đảo chiều.
Báo sóng thị trường
Phát hiện dấu hiệu thị trường tạo chân sóng là tính năng đặc biệt của hệ thống StockTraders, tín hiệu sẽ được nhắn qua điện thoại khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại để khởi tạo sóng mới.
Dò sóng thị trường cơ bản
Dò sóng thị trường: Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng biểu đồ hình tròn giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường chỉ trong 1 phút Cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng push notication qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày: Xem được tổng hợp tín hiệu về thị trường trong 3 ngày gần nhất Bài viết phân tích thị trường: Đọc các bài viết nhận định về thị trường, các chiến lược đầu tư theo trường phái Trading Journal
Chi tiết khuyến nghị giao dịch
Tính năng giúp xem chi tiết về giá cả, thanh khoản và tỉ trọng đang nắm giữ. Ngoài ra, còn xem được lịch sử khuyến nghị của cổ phiếu và kết nối trung gian đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư theo dõi
Dò Sóng Thị Trường Chuyên Sâu
Sở hữu thuật toán độc quyền bắt chân sóng và đỉnh sóng được đơn giản hoá bằng các bảng dữ liệu thống kê: Chờ mua, Mua, Chờ bán và Bán của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Chờ mua, Mua là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến. Chờ bán, Bán là dấu hiệu cho thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện.
Lịch sử khuyến nghị giao dịch
Xem được lịch sử khuyến nghị mua, bán và nắm giữ tổng hợp trong ngày và 30 ngày gần nhất.
Kiểm định hiệu quả hệ thống
Xem thống kê giao dịch của một mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác suất thành công của hệ thống khuyến nghị. Xem được cách giải ngân vào cổ phiếu theo từng lệnh tương ứng với số vốn đầu tư giả lập ban đầu để thấy được sự tăng trưởng tài sản qua thời gian.
Phân tích cổ phiếu và ngành
Quản lý danh mục đầu tư
Biểu đồ
Chi tiết sóng ngành
Tổng quan sóng ngành
Mô tả