image
Công ty
Công cụ
Cộng tác
Mua dịch vụ
Hotline: 0966 939 986
Đăng nhậpĐăng ký
Chính Sách Hoa Hồng Dành Cho Cộng Tác Viên
Quy định đối với CTV Doanh số bán hàng trực tiếp Doanh số cộng tác Thanh toán hoa hồng CTV
Quy định đối với CTV
CTV có nghĩa vụ hoàn thành bài tập trắc nghiệm và tham gia đầy đủ các buổi đào tạo của StockTraders. StockTraders có quyền chấm dứt hợp đồng với CTV nếu:
 • CTV vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của StockTraders
 • CTV có hành vi lôi kéo khách hàng hợp tác riêng mà không thông qua StockTraders
 • CTV không có doanh số trong 3 tháng liên tiếp
Doanh số bán hàng trực tiếp
Doanh Số Bán Hàng (X) / Tháng
Tỷ Lệ Hoa Hồng
X < 50.000.000
30%
50.000.000 <= X =< 75.000.000
35%
75.000.000 <= X =< 100.000.000
40%
X > 100.000.000
50%
Cách tính Hoa Hồng
Số Tiền Hoa Hồng = Doanh Số (X) x Tỷ Lệ Hoa Hồng - 10% Thuế TNCN
Ví dụ: Nếu trong một tháng bạn đạt doanh số là 80 triệu VNĐ, số tiền hoa hồng mà bạn sẽ nhận được trong tháng.
Tiền Hoa Hồng = Doanh số x 40% -10% Thuế TNCN = 80.000.000 x 40% - (80.000.000 x 40% x 10%)
Doanh số cộng tác
CTV giới thiệu khách hàng về giao dịch tại một trong các CTCK đang hợp tác với StockTraders theo chính sách Cộng tác CTV được hưởng tỷ lệ hoa hồng được tính như sau:
 • Nếu CTV làm việc tại CTCK : Tỷ lệ hoa hồng 20%
 • CTV tự do : Tỷ lệ hoa hồng 10%
Số Tiền Hoa Hồng = Doanh Số (NET) x Tỷ Lệ Hoa Hồng - 10% Thuế TNCN
 • Doanh thu NET: là số tiền StockTraders thực nhận sau khi trừ tất cả thuế phí từ CTCK. CTV được hưởng hoa hồng liên tục hàng tháng cho đến khi khách hàng chấm dứt cộng tác tại CTCK.
 • Ví dụ : Nếu trong tháng, doanh thu (NET) StockTraders nhận của bạn là 80 triệu VNĐ, thì số tiền hoa hồng bạn nhận được là
  - Nếu bạn làm việc tại CTCK :
  Doanh Thu (NET) x 20% - 10% Thuế TNCN = 80.000.000 x 20%=(80.000.000 x 10% x 10%)= 15.840.000 VNĐ
  - Nếu bạn là CTV tự do:
  Doanh Thu (NET) x 10% - 10% Thuế TNCN = 80.000.000 x 10%=(80.000.000 x 10% x 10%)= 7.200.000 VNĐ
Thanh toán hoa hồng CTV
StockTraders sẽ thanh toán hoa hồng cho CTV bằng chuyển khoản, chậm nhất ngày 05 tháng sau.