Giới thiệu | Tư vấn miễn phí | Tuyển dụng stocktraders
Phan tich co phieu, phan tich chung khoan ,phan tich thi truong
 
Đăng nhập  |  Đăng ký
0918 939 986 |  0966 939 986
Danh mục hiệu quả
Chuyên trang xác định chân sóng, đỉnh sóng
Thị trường diễn biến theo quy luật có tính chu kỳ, có những đợt sóng kéo dài tính bằng tháng, bằng năm cũng có sóng chỉ kéo dài trong vài phiên. Người chiến thắng thị trường là người có thể nắm bắt các thời điểm mang tính quyết định này để đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác. Danh mục hiệu quả là chức năng mạnh nhất của hệ thống StockTraders khi đưa ra dấu hiệu nhận diện chính xác thời điểm khởi tạo chân sóng mới và phân biệt cường độ mạnh yếu của sóng để giúp bạn giải ngân đúng thời điểm tối ưu hoá lợi nhuận
là khách hàng kích vào đây để xem tiếp
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 BMP 19/09/2018 59.0 - 59.2 59.0 0.00 0.00
2 BSR 12/10/2018 16.8 - 16.9 16.9 +0.10 +0.60%
3 DVN 19/09/2018 16.2 - 16.3 17.4 +1.20 +7.41%
4 HBC 19/09/2018 24.3 - 24.5 24.1 -0.20 -0.82%
5 HSG 12/10/2018 11.3 - 11.4 11.0 -0.30 -2.65%
6 KBC 19/09/2018 12.4 - 12.6 12.45 +0.05 +0.40%
7 LDG 17/09/2018 14.7 - 14.8 17.7 +3.00 +20.41%
8 NDN 28/09/2018 15.5 - 15.6 15.7 +0.20 +1.29%
9 NLG 27/09/2018 31.5 - 31.7 31.2 -0.30 -0.95%
10 PLX 12/10/2018 63.5 - 64.5 60.4 -3.10 -4.88%
11 PVD 12/10/2018 17.1 - 17.3 18.4 +1.30 +7.60%
12 PVS 07/09/2018 20.7 - 20.9 20.9 +0.20 +0.97%
13 QNS 11/10/2018 40.0 - 40.5 42.5 +2.50 +6.25%
14 SBT 19/09/2018 20.5 - 20.6 20.35 -0.15 -0.73%
15 SSI 14/08/2018 31.0 - 31.1 30.0 -1.00 -3.23%
16 STB 15/10/2018 13.0 - 13.1 12.95 -0.05 -0.38%
17 TCB 19/09/2018 27.0 - 27.1 28.8 +1.80 +6.67%
18 VCB 07/08/2018 59.2 - 60.2 57.1 -2.10 -3.55%
19 VPB 12/10/2018 23.9 - 24.0 23.25 -0.65 -2.72%
20 VRE 21/09/2018 37.5 - 37.8 37.5 0.00 0.00

Đây là danh mục đã khuyến nghị mua nhưng chưa chốt lãi

© Copyright 2009 - 2014   StockTraders.vn - Phần mềm xác định chân sóng
×