Giới thiệu | Tư vấn miễn phí | Tuyển dụng stocktraders
Phan tich co phieu, phan tich chung khoan ,phan tich thi truong
 
Đăng nhập  |  Đăng ký
0918 939 986 |  0966 939 986
Danh mục hiệu quả
Chuyên trang xác định chân sóng, đỉnh sóng
Thị trường diễn biến theo quy luật có tính chu kỳ, có những đợt sóng kéo dài tính bằng tháng, bằng năm cũng có sóng chỉ kéo dài trong vài phiên. Người chiến thắng thị trường là người có thể nắm bắt các thời điểm mang tính quyết định này để đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác. Danh mục hiệu quả là chức năng mạnh nhất của hệ thống StockTraders khi đưa ra dấu hiệu nhận diện chính xác thời điểm khởi tạo chân sóng mới và phân biệt cường độ mạnh yếu của sóng để giúp bạn giải ngân đúng thời điểm tối ưu hoá lợi nhuận
là khách hàng kích vào đây để xem tiếp
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 ACB 06/07/2018 32.8 - 32.8 37.5 +4.70 +14.33%
2 BID 03/07/2018 24.7 - 24.8 30.0 +5.30 +21.46%
3 CTG 09/07/2018 22.4 - 22.6 25.3 +2.90 +12.95%
4 DGW 09/07/2018 21.2 - 21.4 24.9 +3.70 +17.45%
5 FPT 06/07/2018 40.0 - 41.0 44.3 +4.30 +10.75%
6 GAS 05/07/2018 79.0 - 80.0 101.2 +22.20 +28.10%
7 HBC 03/08/2018 21.0 - 21.5 22.95 +1.95 +9.29%
8 HPG 06/07/2018 36.7 - 36.9 38.5 +1.80 +4.90%
9 HVN 06/07/2018 29.8 - 30.0 39.6 +9.80 +32.89%
10 MBB 03/07/2018 24.9 - 25.1 23.85 -1.05 -4.22%
11 MBS 19/06/2018 14.9 - 15.1 16.6 +1.70 +11.41%
12 PLX 01/08/2018 61.0 - 62.0 65.6 +4.60 +7.54%
13 PVD 25/07/2018 13.2 - 13.4 16.2 +3.00 +22.73%
14 PVS 08/08/2018 19.5 - 20.0 21.0 +1.50 +7.69%
15 SSI 11/07/2018 26.5 - 26.7 31.0 +4.50 +16.98%
16 VCB 07/08/2018 60.0 - 61.0 62.8 +2.80 +4.67%
17 VJC 18/07/2018 133.0 - 134.0 154.4 +21.40 +16.09%
18 VND 11/07/2018 16.25 - 16.3 20.95 +4.70 +28.92%
19 VNM 09/08/2018 156.0 - 157.0 158.1 +2.10 +1.35%
20 VPB 11/07/2018 26.7 - 26.9 27.2 +0.50 +1.87%

Đây là danh mục đã khuyến nghị mua nhưng chưa chốt lãi

© Copyright 2009 - 2014   StockTraders.vn - Phần mềm xác định chân sóng
×