Giới thiệu | Tư vấn miễn phí | Tuyển dụng stocktraders
Phan tich co phieu, phan tich chung khoan ,phan tich thi truong
 
Đăng nhập  |  Đăng ký
0903 939986 |  0913 939986
Danh mục hiệu quả
Chuyên trang xác định chân sóng, đỉnh sóng
Thị trường diễn biến theo quy luật có tính chu kỳ, có những đợt sóng kéo dài tính bằng tháng, bằng năm cũng có sóng chỉ kéo dài trong vài phiên. Người chiến thắng thị trường là người có thể nắm bắt các thời điểm mang tính quyết định này để đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác. Danh mục hiệu quả là chức năng mạnh nhất của hệ thống StockTraders khi đưa ra dấu hiệu nhận diện chính xác thời điểm khởi tạo chân sóng mới và phân biệt cường độ mạnh yếu của sóng để giúp bạn giải ngân đúng thời điểm tối ưu hoá lợi nhuận
là khách hàng kích vào đây để xem tiếp
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 CTG 11/12/2018 23.0 - 23.1 22.35 -0.65 -2.83%
2 DIG 31/10/2018 14.1 - 14.2 15.9 +1.80 +12.77%
3 DXG 09/11/2018 24.3 - 24.3 25.5 +1.20 +4.94%
4 HBC 30/10/2018 20.5 - 20.8 19.95 -0.55 -2.68%
5 LDG 11/12/2018 16.2 - 16.3 16.15 -0.05 -0.31%
6 PNJ 16/11/2018 92.8 - 93.0 98.1 +5.30 +5.71%
7 PVD 07/11/2018 16.3 - 16.4 17.2 +0.90 +5.52%
8 PVS 31/10/2018 18.4 - 18.5 20.3 +1.90 +10.33%
9 TCB 31/10/2018 26.6 - 26.7 28.65 +2.05 +7.71%
10 VJC 30/11/2018 130.0 - 130.5 128.4 -1.60 -1.23%

Đây là danh mục đã khuyến nghị mua nhưng chưa chốt lãi

© Copyright 2009 - 2014   StockTraders.vn - Phần mềm xác định chân sóng