Giới thiệu | Tư vấn miễn phí | Tuyển dụng Kho sách stocktraders
Phan tich co phieu, phan tich chung khoan ,phan tich thi truong
 
Đăng nhập  |  Đăng ký
0918 939 986 |  0966 939 986
Danh mục hiệu quả
Chuyên trang xác định chân sóng, đỉnh sóng
Thị trường diễn biến theo quy luật có tính chu kỳ, có những đợt sóng kéo dài tính bằng tháng, bằng năm cũng có sóng chỉ kéo dài trong vài phiên. Người chiến thắng thị trường là người có thể nắm bắt các thời điểm mang tính quyết định này để đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác. Danh mục hiệu quả là chức năng mạnh nhất của hệ thống StockTraders khi đưa ra dấu hiệu nhận diện chính xác thời điểm khởi tạo chân sóng mới và phân biệt cường độ mạnh yếu của sóng để giúp bạn giải ngân đúng thời điểm tối ưu hoá lợi nhuận
là khách hàng kích vào đây để xem tiếp
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 BFC 05/12/2017 33.7 - 33.9 32.8 -0.90 -2.67%
2 BID 12/12/2017 22.35 - 22.35 36.8 +14.45 +64.65%
3 CTG 12/12/2017 21.0 - 21.25 28.65 +7.65 +36.43%
4 DRC 11/12/2017 23.6 - 24.0 26.15 +2.55 +10.81%
5 FPT 11/12/2017 54.2 - 54.5 58.4 +4.20 +7.75%
6 GAS 24/11/2017 80.0 - 80.5 106.0 +26.00 +32.50%
7 HVN 12/12/2017 33.0 - 33.5 52.0 +19.00 +57.58%
8 MBB 12/12/2017 23.7 - 23.9 31.55 +7.85 +33.12%
9 MSN 06/02/2018 78.8 - 78.8 88.0 +9.20 +11.68%
10 PLX 07/11/2017 55.0 - 56.0 77.5 +22.50 +40.91%
11 PNJ 12/12/2017 117.0 - 118.0 164.0 +47.00 +40.17%
12 PVS 14/12/2017 18.9 - 19.1 21.7 +2.80 +14.81%
13 REE 06/11/2017 33.0 - 33.2 39.05 +6.05 +18.33%
14 SAB 21/12/2017 249.0 - 251.0 237.8 -11.20 -4.50%
15 SCR 07/12/2017 10.1 - 10.2 11.75 +1.65 +16.34%
16 SDI 24/11/2017 83.0 - 84.0 104.0 +21.00 +25.30%
17 SSI 01/12/2017 23.0 - 23.1 34.4 +11.40 +49.57%
18 STB 11/12/2017 12.7 - 12.8 16.1 +3.40 +26.77%
19 VCG 11/12/2017 22.8 - 23.0 23.8 +1.00 +4.39%
20 VGC 06/12/2017 25.0 - 25.2 24.2 -0.80 -3.20%
21 VIC 06/12/2017 70.0 - 70.5 90.5 +20.50 +29.29%
22 VJC 08/12/2017 126.0 - 127.0 195.0 +69.00 +54.76%
23 VRE 08/12/2017 45.0 - 45.5 49.9 +4.90 +10.89%

Đây là danh mục đã khuyến nghị mua nhưng chưa chốt lãi

© Copyright 2009 - 2014   StockTraders.vn - Phần mềm xác định chân sóng
×